Om Isover
Saint-Gobain Sweden, Isover

Isover – en del av Saint-Gobain Sweden

Från bygdens räddare till starkt varumärke

Isover finns idag i den absoluta framkanten när det gäller effektiva isolerlösningar, och är den enda leverantör i Sverige som kan erbjuda ett komplett sortiment av isolerprodukter. 
 
Med innovativa konstruktioner uppfyller Isover framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar, till exempel:

• Hållbara lösningar för hela byggnadens livscykel
• System för lufttäthet och fuktsäkerhet
• Glasull med materialåtervunnen råvara
• Lokal tillverkning i Billesholm
 
Isover har mer än 80 års erfarenhet och en spännande historia. Billesholms Glasulls AB bildades 1933, som en ersättningsindustri när gruvdriften lades ner. Glasullen, som då var ett nytt och obeprövat isolermaterial, blev räddningen för bygden. Namnet Gullfiber användes fram till 1999 och utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken. Isovers tillverkning och huvudkontor ligger fortfarande i Billesholm.  
 

Så möter Isover klimatutmaningarna

Som marknadsledare tar Isover ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Att hushålla med jordens energiresurser blir allt viktigare. Ett exempel är att minst 70% av Isovers isolering består av återvunnet glas.