Hero Image
Isover InsulSafe

Isover InsulSafe® – det säkra valet

Isoleringen gör inte bara att dina uppvärmningskostnader minskar, den bidrar även till ökad komforten. Isover InsulSafe® är en väl beprövad lösull av glasull.

Både ekonomi och komfort

Energieffektiva byggnader ska vara välisolerade. Isoleringen gör inte bara att dina kostnader för uppvärmning blir låga, den bidrar också i högsta grad till komforten i ditt hus. Du kan hålla en jämn och behaglig inomhustemperatur utan störande temperaturskillnader mellan olika delar av ett rum.

 

Lösull med många fördelar

Isover InsulSafe® är en mjuk vit lösull — en specialtillverkad glasull som blåses på plats av kunniga lösullsentreprenörer. Installationen går snabbt och kräver ingen lagring av isolering på plats. Eftersom det är en lösull fyller den ut alla hålrum och det blir inget spill som måste fraktas bort.

 

Användningsområden

Du kan använda Isover InsulSafe® i såväl nya byggnader som vid tilläggsisolering. Typiska användningsområden för Isover InsulSafe® är vindsbjälklag, snedtak och väggar.

Isover har två olika InsulSafe® produkter:

  • Isover InsulSafe® är vår beprövade lösullsprodukt för vindsbjälklag och snedtak
  • Isover InsulSafe® Wall som är en ny produkt speciellt framtagen för väggar

7 viktiga val

Det är mycket du måste tänka på när du väljer lösullsisolering för ditt hus. Isoleringsprodukten ska ju finnas i byggnaden under mycket lång tid och erbjuda samma prestanda under hela denna tid.
 
Vill du få djupare information innan du går vidare i processen? Vårt tips är att börja med att läsa om de 7 viktiga valen:

Checklista vid val av rätt lösullsisolering!

Här ser du några viktiga frågeställningar som kan förenkla för dig i ditt val av lösullsisolering.

Kan du svara ja på alla frågorna har du gjort ett tryggt och säkert val. 

Checklista