Isover InsulSafe® – Nybyggnad och ROT

Isover Insultsafe - nybyggnation och rot


Optimal isolerlösning

Den optimala isolerlösningen varierar från fastighet till fastighet och i vilket samband man önskar att isolera. Boverket har krav på energihushållning vid både nyproduktion och ROT. När det gäller ROT-projekt kan det ibland vara relevant och befogat att göra en energiberäkning av hela byggnaden om isolering ingår i ett större åtgärdspaket.

Om isolering är en fristående tilläggsisoleringsåtgärd måste man utgå ifrån de praktiska förutsättningarna utan andra ingrepp i konstruktionen. Boverkets krav gäller de berörda delarna i samband med alla åtgärder. Det innebär att det är ofta relevant att använda eftersträvade U-värden som riktlinje för isolering.