Isover InsulSafe® – Sänk dina kostnader

Isover Insultsafe - sänk dina kostnader


Isoleringen gör inte bara att dina uppvärmningskostnader minskar, den bidrar även till ökad komforten. Isover InsulSafe® är en väl beprövad lösull av glasull.

Energibesparing

Besparingens storlek beror bl. a. på hur mycket man tilläggsisolerar och var i landet man bor. Tabellen visar energibesparingen för olika bjälklagskonstruktioner vid tilläggsisolering med 400 mm Isover InsulSafe®, vid innetemperatur 20°C.
 

Exempel

En villa i Stockholm isolerad med 100 mm träspån tilläggsisoleras med 400 mm Isover InsulSafe®. Vindsbjälklaget är 140 m2. Elenergipriset är 1,00 kr/kWh. Enligt tabellen blir besparingen för Stockholm 48 kWh/m2/år.

Total årlig besparing blir då: 140 x 48 x 1,00 = 6720 kr/år.
 

Energibesparing

Image
Tilläggsisolera med Isover Insulsafe och sänk dina kostnader