Man kan minska lambdavärdet (öka isoleringsförmågan) något genom komprimering och högre densitet. Men samtidigt minskar man ju tjockleken och den är viktigare än lambdavärdet. Man ska alltså sträva efter att ha anpassade tjocklekar. 
Tillbaka till FAQ-listan