ISOVER marknadsför glasull och stenull med mineralullsfibrer som uppfyller kraven i Anmärkning Q enligt den europeiska CLP-förordningen och fibrerna är därför inte klassificerade som cancerframkallande. Den mekaniska effekten av fibrer som kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig klåda, men problemen försvinner när du lämnat arbetsplatsen och tvättat av dig. En bra grundregel när du arbetar med mineralull är att inte utsätta dig för damm i onödan. Lämpliga arbetskläder och skyddshandskar rekommenderas vid arbete med mineralull. Försök hålla byggarbetsplatsen så ren som möjligt och tänk på att bra genomluftning sänker byggdammhalten. Arbetsanvisning.
Tillbaka till FAQ-listan