Luftgenomsläppligheten för isoleringsmaterial beror inte på hur hög densitet det har, utan det beror på hur materialets struktur (fibrerna) ser ut. Man skapar lufttäthet genom folier, dukar, pappskikt och/eller skivmaterial i trä- och stålregelkonstruktioner. I en del konstruktioner som t.ex. betong är materialet tillräckligt lufttät. 
Tillbaka till FAQ-listan