Täthet mot rökgaser får man inte med val av isolering utan lufttäthet (rökgastäthet) åstadkommes på helt annat sätt, t.ex. genom noggrann montering av gipsskivor. 
Tillbaka till FAQ-listan