Byggande i KL-trä
KL-trä

Byggande i KL-trä

ISOVERs lösningar för byggande i KL-trä

KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp. Det finns dock utmaningar när det gäller byggande i KL-trä och det är därför viktigt med korrekt projektering.

Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä.

 

Isovers lösningar för byggande i KL-trä

KL-trä är ett organiskt material vilket innebär vissa utmaningar när det kommer till fukt- och brandsäkerhet vid byggande i KL-trästommar. Isover har bl.a. ytterväggs- och taklösningar med fokus på hållbarhet och effektivitet, som möter dessa utmaningar och samtidigt bidrar till att ge byggnaden ett energieffektivt klimatskal som skapar termisk komfort i byggnaden.

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Beställ KL-trä Projekteringsguide