GB:01 Platta på mark

Grund och källare - Platta på mark

Platta på mark med isolerskivor av extruderad polystyren, XPS. Ett starkt och styvt material som tål extremt högt tryck.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen består av isolerskivor av extruderad polystyren, XPS som är ett starkt och styvt material som tål extremt högt tryck. Den slutna cellstrukturen ger väldigt låg fuktupptagning. Värmeisoleringsförmågan påverkas inte nämnvärt av lång tids placering i mark och fuktig miljö. Uttorkning av byggfukt i betongplattan sker till största delen uppåt.

U-värdesberäkning av platta på mark:
Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Platta på mark - Allmänna råd