GB:05 Sockel med L-element

Grund och källare - Platta på mark

L-element tillverkas av expanderad polystyren, EPS, kvalitet S200 i bottenskivan med ytskikt av 6 mm fibercementskiva på den vertikala skivan.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

L-element tillverkas av expanderad polystyren, EPS, kvalitet S200 i bottenskivan med ytskikt av 6 mm fibercementskiva på den vertikala skivan. Bottenskivans karaktäristiska tryckhållfasthet i brottgräns är fkk=200 kPa; fkl=120 kPa och tillåten tryckhållfasthet i brukgräns är σ3=70 kPa. Tillåten linjelast beror på hur väggen placeras och att armeringen är dimensionerad för den belastning elementen ska tåla. L-element får en tillåten linjelast på 25 kN/m vid 50 mm överlapp av isolerskikt två.

fkk -Karaktäristisk tryckhållfasthet korttid enligt SS 16 95 24 (10 % deformation).
fkl- Karaktäristisk tryckhållfasthet långtid 0,5 · fraktilen av σ10 vid 50 års belastningstid.
σ3- Tryckpåkänningen som motsvarar 3 % totaldeformation efter 50 års belastningstid (för kontroll i brukgränstillstånd).


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Platta på mark - Allmänna råd