GB:06 Sockel med dubbla L-element

Grund och källare - Platta på mark

Här kombineras två L-element för att förbättra kantbalkens totala värmeisoleringsförmåga. Yttersta L-elementet är en specialtillverkad produkt av extruderad polystyren, XPS.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Här kombineras två L-element för att förbättra kantbalkens totala värmeisoleringsförmåga. Yttersta L-elementet är en specialtillverkad produkt av extruderad polystyren, XPS med ytskikt av 6 mm fibercementskiva på den vertikala skivan. Bottenskivans korttidshållfasthet i brottgräns är 300 kPa och tillåten tryckhållfast i brukgräns är σ3=140 kPa. Det innersta L-elementet är av expanderad polystyren, EPS av kvalitet S200, se GB:05. Det är viktigt att väggen placeras rätt och att armeringen dimensioneras korrekt.

Tryckhållfasthet i korttid (300 kPa) vid brott eller 10 % sammantryckning (vilket först inträffar, min. värde) enligt SS-EN 826. Tillåten påkänning vid långtidsbelastning (140 kPa) vid 2 % deformation på 50 år enligt SS-EN 1606.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning