K:209 Yttervägg - Fönster

Yttervägg - Fönster

Träregelvägg med träpanel. Indraget fönster.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg med träpanel. Indraget fönster.

ψ-värde:
Fönster: 0,02 W/m•°C


Dokumentation

Välj alla
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:209 (dwg)
Ritningsdetalj K:209 (pdf)