K:210 Yttervägg - Fönster

Yttervägg - Fönster

Träregelvägg med träpanel. Fönster i liv med fasad.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg med träpanel. Fönster i liv med fasad.

ψ-värde:
Fönster: 0,02 W/m•°C


Dokumentation

Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:210 (dwg)