K:301 Grund - Yttervägg alternativ 1

Grund - Yttervägg

Liggande profilspontad träpanel (luftspalt på köpet)

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Liggande profilspontad träpanel.


Dokumentation

Välj alla
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:301 grund-yttervägg - liggande profilspontad träpanel (dwg)
Ritningsdetalj K:301 grund-yttervägg - liggande profilspontad träpanel (pdf)