K:304 Yttervägg - Fönster alternativ 1

Yttervägg - Fönster

Regel typ 1 med Plywood genom fönsteröppningen. Liggande profilspontad träpanel (luftspalt på köpet)

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Regel typ 1 med Plywood genom fönsteröppningen
Liggande profilspontad träpanel.


Dokumentation

Välj alla
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:304 fönsterlösning alt 1 - liggande profilspontad träpanel (dwg)
Ritningsdetalj K:304 fönsterlösning alt 1 - liggande profilspontad träpanel (pdf)