K:305 Yttervägg - Fönster alternativ 2

Yttervägg - Fönster

Regel typ 2 med Plywood fram till stommen. Liggande profilspontad träpanel (luftspalt på köpet)

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Liggande profilspontad träpanel.


Dokumentation

Välj alla
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:305 fönsterlösning alt 2 - liggande profilspontad träpanel (dwg)
Ritningsdetalj K:305 fönsterlösning alt 2 - liggande profilspontad träpanel (pdf)