K:307 Yttervägg - Låglutande tak

Yttervägg - Tak

Bröstning

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Yttervägg - takmöte
Bröstning låglutande tak


Dokumentation

Välj alla
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritningsdetalj K:307 bröstning låglutande tak (dwg)
Ritningsdetalj K:307 bröstning låglutande tak (pdf)