LB:72 Plant papptak betongstomme [57 dB]

Låglutande tak med betongunderlag

LB:72 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med betongunderlag.

  • 57 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER ROBUST Takskiva används här som övre lager i en flerskiktslösning, tål tuffa tag på taket. ISOVER ROBUST Takskiva har låg vikt, vilket är bra för arbetsmiljön och takkonstruktionen. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;d0, (obrännbart material).


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Ytterväggar - Allmänna råd
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak
Pocketguide: Takfallsprojektering