LB:76 Plant papptak betongstomme, icke belastad, omvänt tak

Låglutande tak med betongunderlag

LB:76 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med betongunderlag. För byggnader med icke-belastade tak.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Icke-belastade omvända tak är den enklaste och vanligaste formen för omvända tak. På takytan finns ett singelskikt som ballast och skydd. Taktypen används där man inte önskar att använda taket som rekreationsområde eller annan regelbunden användning. Oftast räcker det med XPS 300 för tillräcklig tryckhållfasthet.


Dokumentation

Välj alla
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Omvända tak
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak
Pocketguide: Takfallsprojektering