LB:77 Plant papptak betongstomme, grönt tak, omvänt tak

Låglutande tak med betongunderlag

LB:78 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med betongunderlag. För byggnader med växlighet på tak

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Gröna tak eller takträdgårdar har blivit allt mer vanliga som rekreationsområde och/eller fördröjande system som minskar spetsbelastningen på dagvattensystemet och reningsanläggningar genom att regnvattenavrinningen blir långsammare. Oftast räcker det med XPS 300 för tillräcklig tryckhållfasthet.

Materialet har låg mottaglighet att påverkas av växter, och risken för tillväxt av mögel eller svamp minimeras. Vid plantering av större träd behövs rotskydd av skyddsbetong, gummimatta eller dylikt, det ska alltid finnas minst 50 mm makadam mellan rotskyddet och XPS-skivorna.

Ett vanligt alternativ till matjord och terrassmullskiva är sedumtak. Uppbyggnad av den underliggande delen är densamma. U-värdet påverkas även av växt- och jordskiktets tjocklek.


Dokumentation

Välj alla
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak
Pocketguide: Takfallsprojektering