LI:72 Plant papptak stålstomme [40 dB]

Låglutande tak med stålstomme

LI:72 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med stålregelstomme

  • 40 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER ROBUST Takskiva används här som övre lager i en flerskiktslösning. Produkten tål tuffa tag på taket. ISOVER ROBUST Takskiva har låg vikt, vilket är bra för arbetsmiljön och takkonstruktionen.
Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1,d0 (obrännbart material). Genom att placera ångspärren mellan två stycken ISOVER ROBUST Takskiva minskar risken för perforering.

På underlag som inte är helbärande, t ex profilerad plåt, måste man ta hänsyn till största avstånd mellan profiltoppar och minsta bredd på profiltoppar.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Ytterväggar - Allmänna råd
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak