LI:82 Plant plåttak stålstomme [42 dB]

Låglutande tak med stålstomme

LI:82 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med stålregelstomme

  • 42 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

När man använder profilerad plåt som tätskikt ska man använda ISOVER ROBUST Takskiva som bärande hårda värmeisoleringsskivor. Taksystem används på alla typer av bärande underlag. Vid underlag av profilerad plåt, vilket är det vanligaste vid nyproduktion, måste man ta hänsyn till största avstånds mellan profiltoppar och minsta bredd på profiltoppar.

Se arbetsanvisningarna. Genom att placera ångspärren mellan ISOVER ROBUST Takboard och ISOVER ROBUST Takskiva minskar risken för perforering. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;do (obrännbart material).


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak