YB:21 Lättbetongvägg med oventilerad putsfasad [REI60] [56-58 dB]

Yttervägg - Betongstomme

YB:21 är en 1-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Hög
  • Användning: Bärande yttervägg i bostäder och lokaler.

Läs mer
Läs mindre
YB:21 Lättbetongvägg med oventilerad putsfasad [REI60] [56-58 dB]

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet Insul 8.0.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YB:21.1 (dwg)
Ritning YB:21.2 (dwg)