YB:22 Lättklinkervägg med oventilerad putsfasad [REI60] [61 dB]

Yttervägg - Betongstomme

YB:22 är en 2-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Hög
  • Användning: Bärande yttervägg i bostäder och lokaler.

Läs mer
Läs mindre
YB:22 Lättklinkervägg med oventilerad putsfasad [REI60] [61 dB]

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet Insul 8.0.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning
Ritning YB:22.1 (dwg)
Ritning
Ritning YB:22.2 (dwg)