YB:23 Lättklinkervägg med tegelfasad [REI60] [49 dB]

Yttervägg - Betongstomme

YB:23 är en heltäckande 2-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad av oorganiskt material.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: Bärande yttervägg i bostäder och lokaler där byggnaden ska ha helmurad fasad.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

På en vindtät stomme används ISOVER Skalmursskiva 32. Produkten kan användas oskyddad bakom fasadbeklädnad av tegel eller annan fasadsten. Med hjälp av speciella låsbrickor på murkramlorna fästs isoleringen mot betongväggen.

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER Skalmursskiva 32
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YB:23.1 (dwg)
Ritning YB:23.2 (dwg)