YI:41 Stålvägg med plåtfasad [EI30] [43 dB]

Yttervägg - Betongstomme

Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt. Lämplig för industriellt byggande.

  • EI30
  • 43 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt. Lämplig för industriellt byggande. Vid dimensionering av en industrivägg är det viktigt att se till helheten, d.v.s. alla uppställda krav ska uppfyllas samtidigt. Med värmeisolering, ISOVER UNI-skiva 35, kan värmetransmissionen genom industriväggen minskas.

För att förbättra värmeisoleringsförmågan bör man placera ett obrutet isolerskikt, t.ex. ISOVER Fasadskiva 30, mellan fasadplåten och stålregeln. ISOVER Bastion Vindskydd ger ett effektivt vindskydd.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ Vindskydd
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning
Ritning YI:411 (dwg)