YK:11 Stål- och träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [55 dB]

Yttervägg - Stål- & träregelstomme

YK:11 är en 3-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad inåt, icke fuktkänslig ytterstomme

  • Brand- och ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. småhus och andra mindre byggnader samt utfackningsväggar 

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien.

Vindskyddet placeras utvändigt för att förhindra luftrörelser in i isoleringen. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YK:11.1 (dwg)
Ritning YK:11.2 (dwg)