YK:31 Stål- och träregelvägg med ventilerad putsfasad [REI30] [58 dB]

Yttervägg - Stål- & träregelstomme

YK:31 är en 4-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt, icke-fuktkänslig ytterstomme.

  • Brand- och ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. småhus och andra mindre byggnader samt utfackningsväggar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Yttervägg med slitsade tunnplåtsreglar i lättbyggnadsteknik. En oorganisk konstruktion som inte tillför någon byggfukt. Slitsade tunnplåtsreglar används med fördel i utfackningsväggar. Genom att placera en heltäckande isolerskiva utanpå stålreglarna, som t.ex. ISOVER Fasadskiva 30 bryter man köldbryggor genom stålreglarna. Väggen har en luftspalt bakom putsskivan vilken kan minska risken för fuktskador. För väggens fuktsäkerhet är det viktigt att detaljlösningar vid infästningar och anslutningar projekteras och utförs fuktsäkert.

Den innersta regeln är inte mekaniskt fäst i den horisontella regeln. Av stabilitetsskäl ska ytterväggar med slitsade stålreglar alltid vid projektering följa leverantörens anvisningar.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YK:31.1 (dwg)
Ritning YK:31.2 (dwg)