YK:52 Stål- och träregelvägg med tegelfasad [REI30] [68 dB]

Yttervägg - Stål- & träregelstomme

YK:52 är en3-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad inåt, icke fuktkänslig ytterstomme.

  • Brandprestanda: Medel
  • Ljudprestanda: Hög
  • Användning: T.ex. småhus och andra mindre byggnader samt utfackningsväggar där byggnaden ska ha bröstningsmur.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Yttervägg med slitsade tunnplåtsreglar i lättbyggnadsteknik. En oorganisk konstruktion som inte tillför någon byggfukt. Lämpar sig som bröstningsmur.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YK:52.1 (dwg)
Ritning YK:52.2 (dwg)