YL:12 Lättregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [53-58 dB]

Yttervägg - Lättbalkstomme

YL:12 är en 3-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Medel
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. småhus och andra mindre byggnader samt utfackningsväggar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Ytterväggen består av en lättregelstomme som har en specialtillverkad M-remsa i livet. Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger regelstommen optimalt fuktskydd. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som skyddar det invändiga tätskiktet, ISOVER Vario® Xtra, från att i onödan bli perforerad vid exempelvis kabeldragning. Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och på utsidan sitter ett vindskydd med ett lager gipsskiva Gyproc GHSE 9, typ vindskyddsskiva.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning
Ritning YL:12.1 (dwg)
Ritning
Ritning YL:12.2 (dwg)