YM:11 KL-trävägg med ventilerad träfasad [REI90] [47 dB]

Yttervägg - KL-trästomme

YM:11 är en 2-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. flerbostadshus i flera våningar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen är uppbyggd med två isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER Bastion Vindskydd.

Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.

För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 30.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ Vindskydd
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning
Ritning