YM:13 KL-trävägg med ventilerad träfasad [REI60] [53 dB]

Yttervägg - KL-trästomme

YM:13 är en 2-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. småhus och andra mindre byggnader samt utfackningsväggar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen är uppbyggd med två isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER Bastion Vindskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ Vindskydd
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YM:13.1 (dwg)
Ritning YM:13.2 (dwg)