YM:14 KL-trävägg med ventilerad träfasad - ISOVER PLUS+

Yttervägg - KL-trästomme

Isolering till KL-trä, med ISOVER PLUS+. Ett innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä alternativt betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Systemet består till huvudsak av PLUS+ Regel med läkt och PLUS+ Skruv som bär fasaden. Reglarna utgörs av en hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en fingerskarvad träläkt med förborrade hål för fasadskruvarna. Dessa fixeras vertikalt med ett cc-avstånd på antingen 600 mm eller 1000 mm och däremellan monteras PLUS+ Fasadisolering, utan behov för extra fixering.

Fasadisoleringen kan med fördel dimensioneras ner med 25 mm jämfört med PLUS+ Reglarnas djup och man erhåller på så vis en luftningsläkt ”på köpet”, i annat fall fullisolerar man med isolering som har samma tjocklek som reglarnas djup och sätter därefter spikläkten i vanlig ordning.

- Rationellt montage
- Låg vikt och få komponenter
- Komprimerade transporter och paket
- ”Luftspalt på köpet”


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings- och arbetsanvisning ISOVER PLUS+