YM:21 KL-trävägg med oventilerad putsfasad [REI90] [54 dB]

Yttervägg - KL-trästomme

YM:21 är en 2-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. flerbostadshus i flera våningar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen är uppbyggd med två isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand.

Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerade med akustikprogrammet BASTIAN.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.

För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 31.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning YM:21 (dwg)