YM:22 KL-trävägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53 dB]

Yttervägg - KL-trästomme

YM:22 är en 3-skiktsisolerad yttervägg med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. flerbostadshus i flera våningar

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen är uppbyggd med tre isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand.

Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad i akustikprogrammet BASTIAN.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.

För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 31.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning
Ritning YM:22 (dwg)