YS:13 Ventilerad träfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

Yttervägg - Stålregelstomme - Ventilerad träfasad

YS:13 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Normal invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 47 dB
  • Brandmotstånd: REI30/EI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 45 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Normal invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsskivan innanför sitter fixerad på stommen ger både stomstabilitet, skydd och bidrag till lufttäthet.

Stålprofiler i ytterväggsstommen har slitsat liv för att minska köldbryggeffekten. Mellan stålreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Installationsskiket i 3-skiktslösningen har liggande korsregling av Z-profil som bidrar till att flänsstabilisera stommen.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva ökar man också brandmotståndet.


Beteckning YS:13-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsregling, ULT GN

Ljudreduktion:
  Rw 47 dB
  Rw+Ctr 38 dB
Brandmotstånd EI60
U-värde 0,144
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 45,25