YS:15 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GN)

Yttervägg - Stålregelstomme - Ventilerad träfasad

YS:15 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 44-51 dB
  • Brandmotstånd: REI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 44-49 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsskivan innanför sitter fixerad på stommen ger både stomstabilitet, skydd och bidrag till lufttäthet.

Stålprofiler i ytterväggsstommen har slitsat liv för att minska köldbryggeffekten. Mellan stålreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Installationsskiket i 3-skiktslösningen har liggande korsregling av Z-profil som bidrar till att flänsstabilisera stommen.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer. Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva ökar man också brandmotståndet.


Beteckning YS:15-ES YS:15-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad träfasad,
2-skikt med enkelstomme,
GF+GN

Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsregling,
GF+GN
Ljudreduktion:
  Rw 44 dB 51 dB
  Rw+Ctr 39 dB 42 dB
Brandmotstånd EI60 EI60
U-värde 0,142 0,142
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 43,96 48,58