YS:26 Saint-Gobain Silent Wall, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GH+GN)

Yttervägg - Stålregelstomme - Dränerad putsfasad

YS:26 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Habito hård skruvfast gips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 53-60 dB
  • Brandmotstånd: EI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 46-48 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

En högeffektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer från Saint-Gobain Weber, ISOVER och Gyproc.
En komplett yttervägg som klarar kraven på inomhusljudnivå enligt ljudklass B, även i de mest bullerutsatta områdena. Finns i tre varianter: för måttliga (≤ 56 dB), höga (≤ 65 dB) och mycket höga (≤ 70 dB) trafikbullernivåer.

Saint-Gobain Silent Wall består av välkända produkter och system från Weber, ISOVER och Gyproc och ytterväggens fasadsystem är dessutom P-märkt; tvåstegstätad och dränerande putsad fasad.

Egenskaper

  • Ljudisolering – möjliggör byggnation i trafikbullerutsatta områden med 65 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad
  • Fuktsäker – P-märkt lösning, dränerande och tvåstegstätad fasad
  • Energieffektiv och ekonomisk; U-värde 0,12–0,13 W/m2•K
  • Brand EI 60
  • Statisk bärförmåga
  • Låg vikt; konstruktionen väger endast ca 85 kg/m2

Väggkonstruktionen är testad vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Vid 65 dB utanför fasaden klarar den 26 dB innanför, vilket är lägre än de 30 dB som krävs för ljudklass B. Det är en dränerande tvåstegstätning med glasullsisolering och tjockputs, som uppnått P-märkning, bland annat tack vare de fuktsäkrade lösningarna vid anslutningar och genomföringar. U-värde på 0,12 W/m²·K uppnås vid regeldimension 195 mm avstånd c 600 mm, tjocklek = 1,0 mm, vilket innebär att den är både energieffektiv och ekonomisk. Brand EI 60.


Beteckning YS:26-ES YS:26-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Dränerad putsfasad,
2-skikt med dubbelstomme,
GH+GN

Dränerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme,
GH+GN
Ljudreduktion:
  Rw 53 dB 60 dB
  Rw+Ctr 46 dB 49 dB
Brandmotstånd EI60 EI60
U-värde 0,144 0,144
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 44,04 47,64

Dokumentation

Välj alla
Broschyr
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Broschyr: Saint-Gobain Silent Wall 65 dB
Miljövarudeklaration/EPD
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Miljövarudeklaration/EPD: Saint-Gobain Silent Wall för stålprofiler
Miljövarudeklaration/EPD: Saint-Gobain Silent Wall för träkonstruktion