YS:31 Ventilerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

Yttervägg - Stålregelstomme - Ventilerad putsfasad

YS:31 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 43-47 dB
  • Brandmotstånd: EI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 43-58 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsskivan innanför sitter fixerad på stommen ger både stomstabilitet, skydd och bidrag till lufttäthet.

Stålprofiler i ytterväggsstommen har slitsat liv för att minska köldbryggeffekten. Mellan stålreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.
Installationsskiket i 3-skiktslösningen har liggande korsregling av Z-profil som bidrar till att flänsstabilisera stommen.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva ökar man också brandmotståndet.


Beteckning YS:31-ES YS:31-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
2-skikt med enkelstomme, GN

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, GN
Ljudreduktion:
  Rw 43 dB 47 dB
  Rw+Ctr 38 dB 438 dB
Brandmotstånd EI30 EI30
U-värde 0,143 0,143
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 52,77 57,40