YS:32 Ventilerad putsasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

Yttervägg - Stålregelstomme - Ventilerad putsfasad

YS:32 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storn vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man

  • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 55-60 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storn vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsskivan innanför sitter fixerad på stommen ger både stomstabilitet, skydd och bidrag till lufttäthet.

Stålprofiler i ytterväggsstommen har slitsat liv för att minska köldbryggeffekten. Mellan stålreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Installationsskiket i 3-skiktslösningen har liggande korsregling av Z-profil som bidrar till att flänsstabilisera stommen.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva ökar man också brandmotståndet.


Beteckning YS:32-ES YS:32-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
2-skikt med enkelstomme,
GN+GN

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling,
GN+GN
Ljudreduktion:
  Rw 47 dB 54 dB
  Rw+Ctr 42 dB 45 dB
Brandmotstånd EI30 EI30
U-värde 0,142 0,142
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 54,91 59,54