YS:36 Ventilerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager brandgips (GF+GF)

Yttervägg - Stålregelstomme - Ventilerad putsfasad

YS:36 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Protect F brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 54 dB
  • Brandmotstånd: EI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 62 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Protect F brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsskivan innanför sitter fixerad på stommen ger både stomstabilitet, skydd och bidrag till lufttäthet.
Stålprofiler i ytterväggsstommen har slitsat liv för att minska köldbryggeffekten. Mellan stålreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.
Installationsskiket i 3-skiktslösningen har liggande korsregling av Z-profil som bidrar till att flänsstabilisera stommen.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva ökar man också brandmotståndet.


Beteckning YS:36-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, ULT GF+GF

Ljudreduktion:
  Rw 54 dB
  Rw+Ctr 45 dB
Brandmotstånd EI90
U-värde 0,142
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 62,34