YT:10 Ventilerad träfasad, 2- eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GH)

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:10 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 39-46 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 26-27 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt och minimala köldbryggor med få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Det diffusionsöppna och obrännbara ytskiktet fungerar som ett integrerat vind- och väderskydd som ger både stomskydd och ett bidrag till lufttätheten.

Mellan träreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Denna konstruktionslösning är föreslagen som ett exempel på ett mer rationellt byggande, utan installationsskikt, men det finns också stora fördelar med att tillföra ett sådant skikt för att öka väggens prestanda (se alternativ konstruktionsuppbyggnad i tabellen nedan).

Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:10-ES YT:10-KR  
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
2-skikt med enkelstomme, GF+GH
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsregling, GF+GH
Ljudreduktion:
  Rw 39 dB 46 dB
  Rw+Ctr 34 dB 39 dB
Brandmotstånd REI90 REI90
U-värde 0,149 0,135
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 26,34 26,56