YT:31 Ventilerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsduk och ett lager normalgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad putsfasad

YT:31 är en 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och ett lager normalgips

  • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 36 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.


Beteckning YT:31-DS YT:31-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme, GN

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, GN
Ljudreduktion:
  Rw 54 dB 47 dB
  Rw+Ctr 47 dB 40 dB
Brandmotstånd REI30 REI30
U-värde 0,136 0,136
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 35,38 35,38

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
5 dokument related with the system
5 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr
Broschyr