YT:35 Ventilerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GN+GF)

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad putsfasad

YT:35 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager normalgips och ett lager brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 39 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager normalgips och ett lager brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiket. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.


Beteckning YT:35-DS YT:35-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme,
ULT GF+GN

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme,
ULT GF+GN
Ljudreduktion:
  Rw 56 dB 49 dB
  Rw+Ctr 49 dB 42 dB
Brandmotstånd REI90 REI90
U-värde 0,135 0,135
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 39,37 39,37

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
5 dokument related with the system
5 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr
Broschyr