YT:37 Ventilerad putsfasad, 2- eller 3- skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager brandgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad putsfasad

YT:37 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Protect F brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 42-49 dB
  • Brandmotstånd: REI120
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 39-40 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Protect F brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.


Beteckning YT:37-ES YT:37-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
2-skikt med enkelstomme,
GF+GF

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, GF
Ljudreduktion:
  Rw 42 dB 49 dB
  Rw+Ctr 37 dB 42 dB
Brandmotstånd REI120 REI120
U-värde 0,149 0,135
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 40,10 40,32

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
5 dokument related with the system
5 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet