YT:38 Ventilerad putsfasad, 2- eller 3 skiktslösning med integrerat vindskydd och ett lager hård skruvfast gips (GH)

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad putsfasad

YT:38 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 43-50 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 34-35 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.


Beteckning YT:38-ES YT:38-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
2-skikt med WeatherProtect, GH

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med WeatherProtect, GH
Ljudreduktion:
  Rw 43 dB 50 dB
  Rw+Ctr 35 dB 40 dB
Brandmotstånd REI30 REI30
U-värde 0,150 0,136
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 35,28 35,50

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet