YT:39 Ventilerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad putsfasad

YT:39 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager normalgips invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
  • Brandmotstånd: REI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 38 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager normalgips invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiket. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.


Beteckning YT:39-DS YT:39-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme,
ULT GN+GN

Ventilerad putsfasad,
3-skikt med korsregling,
ULT GN+GN
Ljudreduktion:
  Rw 56 dB 49 dB
  Rw+Ctr 49 dB 42 dB
Brandmotstånd REI60 REI60
U-värde 0,136 0,149
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 37,97 37,97

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet