Konstruktionslösningar

System listing

19 resultat

YT:10 Ventilerad träfasad, 2- eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GH)

YT:10 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 39-46 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 26-27 kg

YT:18 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med integrerat vind- och väderskydd

YT:18 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 37-44 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 24-26 kg

YT:22 Dränerad putsfasad, 2-skiktslösning med vindskyddsduk och ett lager hård skruvfast gips (GH)

YT:22 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
  • Brandmotstånd: REI30 / EI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 26 kg