Konstruktionslösningar

System listing

Förfina sökning Återställ Filtrera
Filter
28 resultat

YT:10 Ventilerad träfasad, 2- eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GH)

YT:10 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 39-46 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 26-27 kg

YT:11 Ventilerad träfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsduk

YT:11 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 21 kg

YT:18 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med integrerat vind- och väderskydd

YT:18 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 37-44 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 22-23 kg