Konstruktionslösningar

Filtrera
Filter
Byggnadsdel
Konstruktionstyp
Nybygge/Renovering

System listing

6 resultat

YT:18 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med integrerat vind- och väderskydd

YT:18 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 37-44 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 24-26 kg