Konstruktionslösningar

System listing

Förfina sökning Återställ Filtrera
Filter
23 resultat

YS:56 Dränerad tegelfasad, 2- och 3- skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GH)

YS:56 är en bärande yttervägg med stålregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Protect F brandgips och ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 41 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 12,83 kg

YS:24 Dränerad putsfasad, 2- eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager brandgips

YS:24 är en bärande yttervägg med stålregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt och Gyproc Glasroc H Storm utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
  • Brandmotstånd: REI30/EI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 45-47 kg

YS:34 Ventilerad putsfasad, 2-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager brandgips

YS:34 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt och Gyproc Glasroc H Storm utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 43 dB
  • Brandmotstånd: REI30/EI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 54 kg