Konstruktionslösningar

System listing

16 resultat

YS:11 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

YS:11 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 40-47 dB
 • Brandmotstånd: EI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 39-47 kg

YS:12 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

YS:12 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storn vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 44-51 dB
 • Brandmotstånd: REI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 42-47 kg

YS:14 Ventilerad träfasad, 2-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager brandgips

YS:14 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt och Gyproc Glasroc H Storm utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 40 dB
 • Brandmotstånd: REI30/EI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 42 kg

YS:15 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GN)

YS:15 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 44-51 dB
 • Brandmotstånd: REI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 44-49 kg

YS:21 Dränerad putfsasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

YS:21 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 53-60 dB
 • Brandmotstånd: REI30 /EI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 45-48 kg

YS:23 Dränerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

YS:23 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
 • Brandmotstånd: EI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 43-45 kg