Konstruktionslösningar

System listing

Förfina sökning Återställ Filtrera
Filter
16 resultat

YS:34 Ventilerad putsfasad, 2-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager brandgips

YS:34 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt och Gyproc Glasroc H Storm utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 43 dB
 • Brandmotstånd: REI30/EI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 54 kg

YS:35 Ventilerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GF+GN)

YS:35 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
 • Brandmotstånd: REI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 56-61 kg

YS:31 Ventilerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

YS:31 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 43-47 dB
 • Brandmotstånd: EI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 43-58 kg

YS:32 Ventilerad putsasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

YS:32 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme i två skikt samt ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storn vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man

 • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
 • Brandmotstånd: REI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 55-60 kg

YS:23 Dränerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

YS:23 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
 • Brandmotstånd: EI30
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 43-45 kg

YS:26 Saint-Gobain Silent Wall, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager gips (GH+GN)

YS:26 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc Habito hård skruvfast gips och ett lager Gyproc Normal invändigt, utvändigt en vindskyddsskiva Gyproc Glasroc H Storm. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 53-60 dB
 • Brandmotstånd: EI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 46-48 kg

YS:21 Dränerad putfsasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager normalgips

YS:21 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Normal invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

 • Ljudreduktion (Rw): 53-60 dB
 • Brandmotstånd: REI30 /EI60
 • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 45-48 kg